• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Utile

Link-uri utile

Predeal.Ro

portal.judbrasov.ro

Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" Predeal

Harta 3 D Bucegi

Administrat de
S.C. CREATIV STUDIO S.R.L.

Banner
Banner
Invitatie de participare

 

Orasul Predeal organizează selecţie de oferte în vederea achiziționării de „Servicii amenajare și întreținere spații verzi in Orasul Predeal” – acord cadru pe o durată de 4 ani.


Vă rugăm să ne transmiteţi, la sediul autorității contractante din B-dul Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal 505300, jud. Brasov oferta firmei dumneavoastră pentru serviciile aferente prezentate detaliat în documentația de atribuire.


Oferta va fi depusă în plic sigilat, cu ştampila ofertantului şi cu menţiunea „A nu se deschide înainte de data 02.10.2012, orele 13:30” pana la data de 02.10.2012, ora 13:00 la Registratura autorității contractante din B-dul Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal 505300, jud. Brasov.
Oferta, precum și documentele care însoțesc oferta vor fi elaborate în limba română.
Criteriul de selecţie îl constituie preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor caietului de sarcini şi a programului.


Comisia de selecţie se va întruni în data de 02.10.2012, orele 13:30, pentru stabilirea ofertei câştigătoare, rezultatul urmând a fi comunicat în scris, în termen de maxim 3 zile de la semnarea Raportului Procedurii.
Documentația de atribuire poate fi ridicată de la sediul autorității contractante din B-dul Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal 505300, jud. Brasov, în termen de 24 de ore de la solicitarea scrisă a operatorilor economici interesați.


Contestaţiile privind procedura de atribuire a acordului cadru de prestări servicii având ca obiect „Servicii de amenjare și întreținere spații verzi – Orașul Predeal” se pot depune până la data de 28.09.2012, la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor şi se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX. din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


Persoană de contact – doamna Iaiela Neguț , telefon/fax: 0268.456.237.


PRIMAR,
LIVIU COCOȘ

Invitatie de participare

 

Orasul Predeal organizează selecţie de oferte în vederea achiziționării de „Servicii amenajare și întreținere spații verzi in Orasul Predeal” – acord cadru pe o durată de 4 ani.

Vă rugăm să ne transmiteţi, la sediul autorității contractante din B-dul Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal 505300, jud. Brasov oferta firmei dumneavoastră pentru serviciile aferente prezentate detaliat în documentația de atribuire.

Oferta va fi depusă în plic sigilat, cu ştampila ofertantului şi cu menţiunea „A nu se deschide înainte de data 02.10.2012, orele 13:30” pana la data de 02.10.2012, ora 13:00 la Registratura autorității contractante din B-dul Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal 505300, jud. Brasov.

Oferta, precum și documentele care însoțesc oferta vor fi elaborate în limba română.

Criteriul de selecţie îl constituie preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor caietului de sarcini şi a programului.

Comisia de selecţie se va întruni în data de 02.10.2012, orele 13:30, pentru stabilirea ofertei câştigătoare, rezultatul urmând a fi comunicat în scris, în termen de maxim 3 zile de la semnarea Raportului Procedurii.

Documentația de atribuire poate fi ridicată de la sediul autorității contractante din B-dul Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal 505300, jud. Brasov, în termen de 24 de ore de la solicitarea scrisă a operatorilor economici interesați.

Contestaţiile privind procedura de atribuire a acordului cadru de prestări servicii având ca obiect „Servicii de amenjare și întreținere spații verzi – Orașul Predeal” se pot depune până la data de 28.09.2012, la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor şi se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX. din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoană de contact – doamna Iaiela Neguț , telefon/fax: 0268.456.237.

 

 

PRIMAR,

LIVIU COCOȘ

 

..

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

.

 

proiecte.jpg
Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.