• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 192 DIN DATA DE 21.12.2012

privind repartizarea unor spaţii de locuit din Timişul de Sus, preluate de la Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Braşov

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2691/13.12.2012 , prin care s-a propus repartizarea unor spaţii de locuit din Timişul de Sus, preluate de la Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Braşov.
Având în vedere dispoziţiile art. 1805, alin. (2) din Codul Civil republicat
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus -Vila nr. 2, parter, familei format din:
-cameră, în suprafaţă de 20 mp
-bucătărie, în suprafaţă de 12 mp
-hol, în suprafaţă de 4 mp
- WC, în suprafaţă de 4 mp,
familiei Neacşu Ionuţ, formată din 8 persoane.
Art.2.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus în -Vila nr. 2, etaj I, format din:
-cameră, în suprafaţă de 12 mp
-cameră, în suprafaţă de 9  mp
-bucătărie, în suprafaţă de 6,12 mp
-baie, în suprafaţă de 5,54 mp
-hol acces, în suprafaţă de 5,27 mp
familiei Contoman Vasile, formată din 4 persoane.

Art.3.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus - Vila nr. 2, etaj II, format din :
-cameră, în suprafaţă de 5,83 mp
-cameră, în suprafaţă de 13,33 mp
- hol, în suprafaţă de 6,67 mp
- WC, în suprafaţă de 2,61 mp
familiei Caţă Mariana, formată din 2 persoane.
Art.4. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.