• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 189 DIN DATA DE 21.12.2012

privind aprobarea reţelei şcolară a localităţii Predeal ce va funcţiona în anul şcolar 2013-2014

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21.12.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2715/17.12.2012, prin care s-a propus aprobarea reţelei şcolare a localităţii Predeal pentru anul şcolar 2013-2014,
Având în vederea dispoziţiile art. 19, alin. 4, art. 61 din Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se aprobă reţeaua şcolară a Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal pentru anul şcolar 2013-2014, astfel:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare

PJ/AR

Adresa

Nr. clase

Nr. elevi

1.

LICEUL TEORECTIC “MIHAIL SĂULESCU”

PJ

Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 91

24

521

 

2.

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR PREDEAL

AR

Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 91

14 (grupe)

144

 

Art.2. Se aprobă reţeaua şcolară a Grădiniţei cu Program Normal nr. 1 Predeal pentru anul şcolar 2013-2014, astfel:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii şcolare

PJ/AR

Adresa

Nr. clase

Nr. elevi

1.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1

PJ

Predeal, str. Poiana Narciselor, nr. 14

3

60

 

2.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1A

AR

Predeal, str. Rovine nr. 3

3

70

3.

GRĂDINIŢA TIMIŞUL DE JOS

AR

Predeal, Timişul de Jos, Şoseaua Naţională, nr. 16

1

16

 

Art.3.  Primarul Oraşului Predeal, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Liceul Teoretic”Mihail Săulescu” Predeal şi Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.