• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 119 DIN DATA DE 19.10.2012

privind aprobarea acordării a 10 metri cub lemn de foc gratuit pentru cele trei biserici aflate în subordinea Parohiei Timiş


  Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.10.2012,
           Analizând la, iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale SPAS, înregistrate cu nr. 1772 din 15.10.2012, prin care s-a propus aprobarea acordării a 10 metri cub lemn de foc gratuit pentru cele trei biserici aflate în subordinea Parohiei Timiş,
Ţinând cont de prevederile art. 36, alin. (2), lit. (d) şi lit (e) şi ale art. 36, alin. (6), pct. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45, alin (1) din  Legea nr. 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,
    
HOTĂRĂŞTE :

         Art.1. Se aprobă acordarea a 10 metri cub lemn de foc gratuit pentru cele trei biserici aflate în subordinea Parohiei Timiş.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
    

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana
               

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.