• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 109 DIN DATA DE 10.10.2012

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Liceului Teoretic Mihail Săulescu Predeal


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Predeal, prin care s-a propus desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Liceului Teoretic Mihail Săulescu Predeal,
Văzând prevederile art. 11, alin. 4, lit. e din Legea nr. 87/ 2006 privind asigurarea calităţii educaţiei,
Ţinând cont de prevederile art. 36, alin. 2, lit e şi ale art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45, alin 1 din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se desemnează un reprezentant al Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a Liceului Teoretic Mihail Săulescu Predeal, în persoana doamnei/domnului:
    - Hogea Mihaela - Consilier Local al Oraşului Predeal.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.