• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 107 DIN DATA DE 10.10.2012

privind aprobarea Organigramei Societăţii Comerciale „Altitudinea 1040 Predeal” SRL

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.10.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Statiune Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Secretarului înregistrate sub nr. 10747/ 08.10.2012 privind aprobarea Organigramei Societăţii Comerciale „Altitudinea 1040 Predeal” SRL,
Ţinând cont de prevederile art. 36 alin.2 lit. şi art. 36 ali.3 lit.b din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
În conformitate cu art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă Organigrama Societăţii Comerciale „Altitudinea 1040 Predeal” SRL, în conformitate cu Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi SC Altitudinea 1040 Predeal SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
Fleşieru Sebastian                                                          Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.