• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 101 DIN DATA DE 10.10.2012

privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pe o perioadă de 3 (trei) luni

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10.10.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Statiune Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, înregistrate sub nr.10602/ 05.10.2012 prin care s-a propus alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local Predeal,  pe o perioadă de 3 (trei) luni,
        În conformitate cu dispoziţiile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată şi ale HCL nr. 11/26.07.2012  privind  Regulamentul organizare şi funcţionare a Consiliului Local Predeal şi a competenţelor Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal,
    În temeiul art. 45, alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Articol unic:  Se alege preşedinte de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv octombrie – decembrie 2012, domnul FLEŞIERU SEBASTIAN.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
             Fleşieru Sebastian                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.