• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 98 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea modificării componenţei Comisiei nr.1 a Consiliului Local Predeal  

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Având în vedere propunerile privind numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate,
          În temeiul prevederilor  art. 54 şi  art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

     Artcol unic: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei nr.1 a Consiliului Local Predeal  - în sensul înlocuirii d-nei Pop Voica cu Dl. Nedelcu Daniel.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.