• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 88 DIN DATA DE 28.09.2012

privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 3156/03.03.2008
pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 3, ap. 10, din Robitu Constantin în Robitu Elena, scoaterea din contract a domnului Robitu Constantin şi introducerea în contract a domnului Robitu Udrea Adrian


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1568/21.09.2012, prin care s-a propus schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3156/03.03.2008, pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 3, ap. 10, din Robitu Constantin în Robitu Elena, scoaterea din contract a domnului Robitu Constantin, în urma decesului acestuia şi introducerea în contract a domnului Robitu Udrea Adrian
Având în vedere dispoziţiile art. 1834, alin. (2) din Codul Civil republicat  şi prevederile art. 17 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele actualizată,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3156/03.03.2008, pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 3 ap. 10, din Robitu Constantin în Robitu Elena.
Art.2. Se aprobă scoaterea din contractul de închiriere nr. 3156/03.03.2008, pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 3, ap. 10, a domnului Robitu Constantin, în urma decesului.
Art.3. Se aprobă introducerea în contractul de închiriere nr. 3156/03.03.2008 pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 3, ap. 10, a domnului Robitu Udrea Adrian.
    Art.4. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.