• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 83 DIN DATA DE 28.09.2012

privind încheierea de acte adiţionale cu privire la plata utilităţilor, la contractele încheiate cu medicii ce deţin cabinete în incinta Policlinicii Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1567/ 21.09.2012 prin care s-a propus încheierea de acte adiţionale cu privire la plata utilităţilor defalcate pe cabinet, respectiv spaţii comune, lunar, de către fiecare medic ce deţine cabinet în incinta policlinicii, începând cu data de 01.10.2012.
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 5 lit. a precum şi art. 36 alin.6 lit. a pct.3, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2012, încheierea unui act adiţional cu privire la plata utilităţilor pentru suprafaţa cabinetului şi a părţilor de uz comun, de 22,38 mp, în procent de 9,7 % din valoarea totală a facturilor de către d-na dr. Zorici Mihaela.
Art.2. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2012, încheierea unui act adiţional cu privire la plata utilităţilor pentru suprafaţa cabinetului şi a părţilor de uz comun, de 35,38 mp, în procent de 15,32 % din valoarea totală a facturilor de către d-na dr. Iacob Delia.
Art.3. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2012, încheierea unui act adiţional cu privire la plata utilităţilor pentru suprafaţa cabinetului şi a părţilor de uz comun, de 20,98 mp, în procent de 9,08 % din valoarea totală a facturilor de către d-na dr. Ciocianu Delia.
Art.4. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2012, încheierea unui act adiţional cu privire la plata utilităţilor pentru suprafaţa cabinetului şi a părţilor de uz comun, de 20,06 mp, în procent de 8,68 % din valoarea totală a facturilor de către d-na dr. Hârsescu Mădălina.
Art.5. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2012, încheierea unui act adiţional cu privire la plata utilităţilor pentru suprafaţa cabinetului şi a părţilor de uz comun, de 22,98 mp, în procent de 9,95 % din valoarea totală a facturilor de către d-na dr. Cociş Victoria.
Art.6. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2012, încheierea unui act adiţional cu privire la plata utilităţilor pentru suprafaţa cabinetului şi a părţilor de uz comun, de 22,98 mp, în procent de 9,95 % din valoarea totală a facturilor de către d-na dr. Şendroiu Vivian.
Art.7. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2012, încheierea unui act adiţional cu privire la plata utilităţilor pentru suprafaţa cabinetului şi a părţilor de uz comun, de 42,98 mp, în procent de 18,61 % din valoarea totală a facturilor de către d-na biolog Spanelis Anamaria.
Art.8. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2012, încheierea unui act adiţional cu privire la plata utilităţilor pentru suprafaţa cabinetului şi a părţilor de uz comun, de 23,98 mp, în procent de 10,39 % din valoarea totală a facturilor de către d-na tehnician dentar Fekete Elvira.
Art.9. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2012, încheierea unui act adiţional cu privire la plata utilităţilor pentru suprafaţa cabinetului şi a părţilor de uz comun, de 19,22 mp, în procent de 8,32 % din valoarea totală a facturilor de către medicul veterinar.
Art.10. Primarul, Serviciul Economic şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Predeal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.