• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Hotarari Mai 2012
 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 15 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Predeal,
  pe o perioadă de 3 (trei) luni

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 16 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului identificat prin CF 100238 Predeal, nr.cad. 973 identic cu top 13413/4/1/1/1 şi înscrierea dreptului de administrare al Ministerului de Interne prin ISU „Ţara Bârsei”

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 17 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind completarea  HCL NR.309/07.12.2011 privind
  privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul
  „CENTRU DE AGREMENT ŞI SPA ”

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 18 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de executie şi a cheltuielilor legate de proiectul “Accesibilitate în zona turistica Cioplea – Clabucet

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 19 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012, pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii consumului de energie electrică  pe domeniul public

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 20 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind completarea HCL nr. 256/12.09.2011 privind aprobarea scoaterii din fond forestier cu compensare a suprafeţei de 0.2817 ha pădure, proprietatea publică a Oraşului Predeal UP X Predeal, u.a. 73 necesară executării obiectivului economic parcare etajată necesară pentru derularea competitţiei sportive “Festivalul Olimpic al Tineretului European 2013”

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 21 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind completarea HCL nr. 255/12.09.2011 privind aprobarea scoaterii din fond forestier cu compensare a suprafeţei de 0.7061 ha pădure, proprietatea publică a Oraşului Predeal UPX Predeal, u.a. 60A necesară executării obiectivului economic parcare etajată necesară pentru derularea competiţiei sportive “Festivalul Olimpic al Tineretului European 2013”

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 22 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea vânzarea directă a imobilului teren situat în Predeal, zona Clăbucet, înscris în CF 101251, nr.cadastral 237/1/1/10/1/5, în suprafaţă de 22 mp, precum şi a imobilului teren înscris în CF 101254, nr.cad.1457, în suprafaţă de 15 mp către SC NORDICA 96 SRL

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 23 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţie de locuinţă şi a terenului aferent din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.9, judeţul Braşov, identificat prin CF 100757 Predeal, nr. top 100757-C1-U5, nr. top 100757 -U6, nr. top 100757 -U7, nr. top 100757 -U8, nr. top 100757 -U10( cota de ½), către dl CIOBÂCĂ GHEORGHE

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 24 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţie de locuinţă şi a terenului aflat sub acesta, din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.60(5), judeţul Braşov, identificat prin CF 101369-C1-U1, nr. top 101369-C1-U1, precum şi a terenului aferent, identificat în CF 101370, nr.top.101370 în suprafaţă de 79 mp către dl.MIERCAN IOAN DANIEL

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 25 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţie de locuinţă şi a terenului aflat sub acesta, din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, judeţul Braşov, identificat prin CF 101369-C1-U2, nr. top 101369-C1-U2, precum şi a terenului aferent, identificat în CF 101371, nr.top.101371 în suprafaţă de 76 mp către dl.PAVEL VASILE

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 26 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea vânzării terenului aflat sub spaţiul cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.62 (5), judeţul Braşov, identificat prin CF 101374-C1-U2, nr. top 101374-C1-U2, în suprafaţă de 33 mp, precum şi a terenului aferent, identificat în CF 101376, nr.top.101376, în suprafaţă de 75 mp, către dna GUTNER SOFIA

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 27 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţie de locuinţă şi a cotei-parte de teren din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.62 (5), judeţul Braşov, identificat prin CF 101374-C1-U4, nr. top 101374-C1-U4, precum şi a imobilului teren aferent , identificat în CF 101373,  nr.top.101373 în suprafaţă de 183 mp, către dl NECULAI DĂNUŢ

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 28 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea vânzării terenului de sub spaţiul cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în Predeal, Timişul de Sus nr.5, judeţul Braşov, identificat prin CF 101374-C1-U3, nr. top 101374-C1-U3,în suprafaţă de 43 mp, precum şi a terenului aferent  în suprafaţă de 107 mp, identificat prin CF 101375, nr.top.101375 către dna NICOLAE ANA

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 29 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind trecerea din proprietatea privată a Oraşului Predeal în proprietatea publică a acestuia, a terenului situat în Predeal, identificat prin CF 101554 Predeal, nr.cadastral 101554 în suprafaţă de 250 mp şi concesionarea directă  către SC Liberty Promotion SRL, în vederea extinderii construcţiei existente

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 30 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Oraşului Predeal a terenului situat în Predeal, str.M.Viteazu f.n., identificat prin CF 10982, nr.top.13412/3,13412/1/b totul supra 1, în suprafaţă de 3333,07 mp, dezmembrarea acestuia în 2 ( două)  loturi şi concesionarea directă a suprafeţei de 250 mp ( nr.top.13412/3,13412/1/b totul supra 1) / 2, către SC KARPATEN  TURISM SRL, în vederea extinderii construcţiei existente

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 31 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind modificarea structurii unor funcţii publice din cadrul Primăriei Oraşului Predeal ca urmare a promovării în clasă

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 32 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Oraşului Predeal

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 33 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind introducerea domnului Farcaş Cristin Ştefan ca membru în contractul de închiriere nr. 1398/02.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal,  str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 18

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 34 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind introducerea doamnei Constandache Silvia Mariana ca membru în contractul de închiriere nr. 3851/08.04.2009, pentru spaţiul situat în Predeal,  str. Poiana Narciselor, nr. 10

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 35 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind introducerea domnului Oprişan Ştefan Iulian ca membru în contractul de închiriere nr. 2858/04.03.2008, pentru locuinţa socială situată în Predeal,  str. Poiana Narciselor, FN, bl. 4, ap. 16

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 36 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind introducerea doamnei Luncă Monica Florentina şi a doamnei Luncă Alina Loredana ca membii în contractul de închiriere nr. 6831/08.04.2009, pentru spaţiul situat în Predeal,  Timişul de Jos, nr. 45

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 37 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind introducerea doamnei Adam Floarea ca membru în contractul de închiriere nr. 1458/03.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal,  str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 15

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 38 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind schimbarea titularului contractului de închiriere pentru locuinţa situată în Predeal, Şos. Timişul de Jos, nr. 17, din Colibă Mirela în Negrea Vasile

 • HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 39 DIN DATA DE 08.05.2012

  privind aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012, pentru asigurarea fondurilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.