• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Arhiva anunturi

* Anunt concurs Agent Turism CNIPT Predeal    ( formularele concurs  )

* Anunt concurs Administrator Public   ( formularele concurs  )

* Anunt concurs Referent Superior - Serv Urbanism  ( formularele concurs )

* Anunt concurs referent, cls.III,gr.prof.Asistent in cadrul Biroului Achizitii Publice, Investitii, Implementare Proiecte   ( formularele concurs  )

*Proces Verbal final concurs Inspector Principal SDPTUP

* Proces Verbal proba scrisa concurs Inspector Principal SDPTUP

*INFORMARE MEDIU PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL PREDEAL -ETAPA II

*Anunt concurs Insp. Principal SDPTUP

*Anunt executare silita - persoane fizice ( 28.07.2017 )

*Anunt executare silita si popriri - persoane fizice ( 07.07.2017 )

*Anunt Executare silita - persoane fizice( 07.07.2017 )

*Deciziile de impunere 2017 pentru  societatile insolvente returnate postal

* Anunt colectiv - Executare silita - Persoane Juridice ( 03.07.2017 )

* Anunt concurs Insp.Principal - Serv Economic

* Anunt concurs Referent -   Serv.Dezv.Publica, Turism, Utilitati Publice

*Anunt de interes public

*Anunt licitatie cabinete medicale

*Anunt colectiv - Executare silita   ( 14.02.2017 )

*Anunt colectiv - Executare silita   ( 14.02.2017 )

*Anunt privind criteriile de acordare a locuintelor sociale

*Anunt colectiv - Executare silita   ( 31.01.2017 )

*Anunt colectiv - Executare silita   ( 31.01.2017 )

* Anunt colectiv - Executare silita   ( 09.01.2017 )

*Anunt colectiv 

*Anunt colectiv - Executare silita

*Anunt colectiv - executare silita

*Anunt licitatie publica

*Anunt licitatie publica

* Anunt licitatie publica

* Anunt concurs Insp.Principal Serv Economic

*Anunt privind depunerea dosarelor ANL 

*Anunt pentru solicitantii de locuinte ANL

*Anunt dezbatere publica taxe locale 2017

* Situatia datorie publice locale la data de 30.09.2016

* Anunt concurs Insp.Principal in cadrul Serv Economic

*Anunt colectiv - executare silita

*Anunt licitatie

*Anunt colectiv - executare silita 

* Anunt privind emiterea titlurilor executorii si a somatiilor pentru persoanele juridice cu restante la impozite si taxe locale

* Proces verbal rezultate proba scrisa si interviu pt. Inspector, gr. prof. superior - Serv. Economic

*Proces verbal solutionare contestatie 12.08.2016 pentru dosare de inscriere concurs proba scrisa pt. Inspector, gr. prof. superior - Serv. Economic

*Proces verbal rezultate selectare dosare de inscriere concurs proba scrisa pt. Inspector, gr. prof. superior - Serv. Economic

* Proces verbal final rezultate concurs Insp.Principal SPAS

* Proces verbal rezultate proba scrisa concurs Insp.Principal SPAS

*Anunt privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare si a actelor justificative pentru intocmirea listei de prioritati pe anul 2016, in vederea acordarii unei locuinte sociale

*Proces verbal concurs referent

* Proces verbal selectare dosare concurs Inspector Principal SPAS

*Anunt public 

* Anunt concurs Inspector cls 1 Grad profesional superior - Serv. Economic

* Situatia datorie publice locale la data de 30.06.2016

* Anunt privind emiterea deciziilor de impunere pe anul 2014 pentru Persoane Fizice

* Anunt concurs Inspector Principal SPAS

* Anunt concurs Inspector Principal in cadrul Serv. Dezvoltare Publica

*Anunt voluntariat 

* Situatia datorie publice locale la data de 31.03.2016

* Anunt concurs Inspector Principal - Serv.Dezvoltare Publica

* Proces verbal rezultate proba scrisa AGENT DE TURISM

* Proces verbal final concurs AGENT DE TURISM

*Proces verbal rezultate proba scrisa concurs Referent si Muncitor - Casa de Cultura

*Anunt Casa de Cultura

*Proces Verbal selectare dosare concurs AGENT DE TURISM 

* Anunt concurs Inspector Principal SPAS

* Anunt organizare concus Referent si Muncitor - CASA DE CULTURA

* Anunt concurs Agent de Turism - CNIPT

*proces verbal final concurs ADMTOR PUBLIC 

*proces verbal rezultate proba scrisa concurs ADMTOR PUBLIC

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate   23.02.2016

*Proces verbal rezultate proba scrisa Agent Turism

*Anunt concurs Administrator Public

*Proces verbal rezultate selectare dosare concurs agent turism

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate

* Anunt concurs MUNCITOR III- Serv.Dezv Publ, Turism, Utilitati Publice

* Anunt concurs AGENT DE TURISM CNIPT PREDEAL

*Situatia datorie publice locale la data de 31.12.2015

*Anunt privind organizarea dezbaterii publice referitoare la elaborarea proiectului de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016

*Anunt privind definitivarea proiectului bugetului Orasului Predeal pentru anul 2016

* Anunt TAXE

* Proces verbal final concurs Inspector Debutant - Serviciul Urbanism

*Proces Verbal final rezultate proba scrisa concurs DIRECTOR CNIPT - Predeal

*Proces Verbal selectare dosare concurs Inspector Principal - Taxe si Impozite

* Proces Verbal final rezultate concurs Insp.Superior - Serviciul Urbanism

* Proces Verbal final rezultate concurs Insp.Debutant - Serviciul Urbanism 

* Proces Verbal final rezultate concurs Insp.Superior - Serviciul Urbanism

* Proces Verbal selectare dosare concurs Director CNIPT

* Proces Verbal selectare dosare concurs Agent de Turism CNIPT

* Proces Verbal selectare dosare concurs Insp.Superior - Serviciul Urbanism

*Proces Verbal selectare dosare concurs Insp.Debutant - Serviciul Urbanism 

* Anunt Dezbatere Publica - Strategiea de dezvoltare 2015-2020

*Anunt concurs DIRECTOR si AGENT DE TURISM CNIPT - PREDEAL 

* Proces verbal - FINAL rezultate concurs REFERENT - CONTABIL CASA DE CULTURA

* Proces verbal - FINAL rezultate concurs REFERENT CASA DE CULTURA

* Proces verbal - rezultate proba scrisa REFERENT CONTABIL CASA DE   CULTURA

*Proces verbal - rezultate proba scrisa REFERENT CASA DE CULTURA 

* Anunt concurs Inspector Principal - Birou Taxe si Impozite

*Proces verbal - selectare dosare inscriere concurs Referent Contabil - Casa de Cultura Predeal

* Anunt concurs Inspector Superior in cadrul Serv. Urbanism

*Anunt concurs Inspector Debutant in cadrul Serv. Urbanism

*Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate     04.11.2015

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate     21.10.2015

*Anunt concurs pentru postul de REFERENT - Casa de Cultura Predeal

* Anunt concurs pentru postul de REFERENT CONTABIL ( jumatate de norma) - Casa de Cultura Predeal

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate

* Anunt de intentie referitor la proiectele pentru taxe pe anul 2016

* Situatia datoriei publice locale la data de 30.09.2015 

* Anunt privind demararea procedurii de executare silita a persoanelor  juridice - 2015

* Invitatie depunere oferte pentru achizitia directa de dotari si echipamente proiect "Construire Centru National de Informare si Promovare Turistica-Oras Predeal, judetul Brasov" cod SMIS 49964

*Anunt rezultate Inspector debutant - Serviciu Urbanism

*Anunt concurs INSPECTOR DEBUTANT - Serviciul Urbanism

*Proces Verbal - final rezultate concurs Consilier juridic - Aparat permanent Consiliul Local Predeal

*Proces Verbal - rezultate proba scrisa - concurs Consilier Juridic - Aparat permanent Consiliu Local

*Proces verbal - selectare dosare concurs Consilier Juridic - Aparat permanent al Consiliului Local Predeal 

* Proces verbal - final concurs Muncitor 2

*Proces verbal cu rezultatele selectarii dosarelor de inscriere a candidatilor pentru postul de muncitor 2

* Anunt concurs Consilier Juridic- Consiliul Local Predeal

* Situatia datoriei publice locale la data de 30.06.2015

*Situatia datoriei publice locale la data de 31.03.2015

*Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual de executie vacant de muncitor 2

* Anunt concurs recrutare Inspector, gr.prof. Asistent - Serv.Economic - Compartiment Contabilitate, Salarizare

* Anunt - concurs recrutare Inspector Principal - Birou  Achiziții Publice, Investiții, Implementare Proiecte

* Anunt - concurs recrutare Referent Asistent- temporar in cadrul Biroului Achizitii Publice, Investitii, Implementare Proiecte

* Scrisoarea primarului Liviu Cocoș către locuitorii Orașului Predeal 

*Agentia pentru Finantarea Investitilor Rurale

* Anunt pentru solicitantii de locuinte ANL

* Anunt dezbatere publica legat de bugetul orasului Predeal pe 2015

*Anunt concurs recrutare inspector asistent serv. economic

*Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor juridice cu restante la impozite si taxe  - sem. II 2014

* Anunt concurs inspector Debutant - Urbanism

* Anunt concurs Inspector Superior Compartiment Resurse Umane

*Anunt de intentie referitor la aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

*Anunt concurs în vederea ocupării postului contractual de execuţie vacant de Muncitor III în cadrul Serviciului Dezvoltare Publică, Turism, Utilităţi Publice

*Anunt licitatie

*Anunt licitatie

*Anunt licitatie publica deschisa pentru inchirierea de terenuri destinate  amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al orasului Predeal.

*Completare invitatie depunere oferte asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul Accesibilitatea in zona turistica Clabucet - Cioplea - Predeal 

* Invitatie depunere oferte pentru atribuirea contractului de asistenta tehnica a proiectantului pe perioada derularii lucrarilor pentru proiectul " Accesibilitate in zona turistica Clabucet-Cioplea-Predeal" - cod SMIS 45717 (data publicarii 18.09.2014)

* Anunt licitație publică

* Raspuns solicitare de clarificari nr. 2 - Informare si Promovare - proiect "Accesibiltate in zona turistica Clabucet-Cioplea-Predeal

* Raspuns solicitare de clarificari nr. 1 - Informare si Promovare - proiect "Accesibiltate in zona turistica Clabucet-Cioplea-Predeal

* Invitatie depunere oferte pentru atribuirea contractului de informare si promovare pentru proiectul accesibilitate in zona turistica clabucet - cioplea -predeal, cod smis 45717

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor juridice cu restante la impozite si taxe - sem. I - 2014

* Invitatie depunere oferte pentru atribuirea contractului de servicii de audit pentru proiectul Accesibilitate in zona turistica Clabucet - Cioplea -Predeal, cod smis 45717

* Concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de Consilier - Birou Achizitii Publice, Investitii

*Anunt licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea imobilului teren situat in Oraşul Predeal, str. Independentei

*Anunt licitatie publica deschisa pentru inchirierea de terenuri destinate  amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al orasului Predeal

*Anunt licitaţie publică deschisă pentru închirierea imobilului situat în Predeal, str. Intrearea Gării, nr. 1

*Anunt licitatie publica deschisa pentru inchirierea de terenuri destinate  amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al orasului Predeal

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate - aprilie

* Anunt privind emiterea deciziilor de impunere 2014 P.J.

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate

* Anunt privind emiterea deciziilor de impunere pe anul 2014 pentru Persoane Fizice

* Anunt reluare licitatie terenuri paşune

* concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de Inspector Superior -Birou Achizitii Publice, Investitii

* concurs in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacanta de Sef Birou Achizitii Publice, Investitii

* Concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector din cadrul Serviciului Dezvoltare Publică, Turism, Utilităţi Publice

*Anunt dezbatere publica proiect buget oras Predeal pentru anul 2014

* Anunt privind emiterea unor documente fiscale catre persoane fizice, comunicate prin posta si returnate

* Anunt taxe 2014

* Anunt pentru concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector, gradul profesional Principal  din cadrul Serviciului Dezvoltare Publică, Turism, Utilităţi Publice 

* Anunt privind inceperea executarii silite a debitorului TOMA ION domiciliat in Buzau, str. Prutului nr. 14 

* Anunt privind punerea la dispozitie a unui spatiu pentru librarie

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor fizice cu restante la amenzi

*Anunt pentru furnizorii de retele

*Anunt cu lista de proiecte si surse de finantare

*Anunt pentru furnizorii de retele

*Anunt privind emiterea notificarii/convocatorului nr. 13072/09.09.2013 pentru debitorul Toma Ion pentru suma de 2020.73 lei

* Anunt privind emiterea deciziilor de impunere dupa modificarea rolurilor - august 2013

*Anunt privind examenul in vederea reincadrarii functionarilor publici

*Anunt privind emiterea de somatie si titlu exectoriu pentru S.C. HIT RO SRL, decizii de impunere P.F. si instiintari de popriri P.J.

*Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor fizice cu restante la impozite si taxe - iunie 2013

*Anunt privind organizarea concursului in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacanta de Inspector, gr.prof.Asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii, Cadastru 

*Anunt privind executarea silita a persoanelor fizice cu restante la amenzi 

*Anunt privind emiterea titlurilor executorii si a somatiilor catre contribuabilii cu amenzi neachitate - P.F. mai 2013

* Dezbatere publica proiect buget Orasul Predeal pentru anul 2013

 

 

 

 

 

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.