• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
Dispozitia de primar nr. 16 din 11.07.2012

Primarul orasului Predeal dispune:

Se deleaga d-lui Viceprimar Iliescu Victor, exercitarea urmatoarelor atributiuni prevazute de Legea Administratiei Publice in competenta Primarului :

  • Educatia
  • Serviciile sociale
  • Cultura
  • Tineretul
  • Sportul
  • Protectia si refacerea mediului
  • Conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorce si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale
  • Serviciile de urgenta de tip salvamont si de prim ajutor
  • Activitatile de administratie social-comunitare
  • Locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa.
  • Punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale
  • Ia masuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale
  • Ia masurile pentru organizarea executarii si exercitarea in concret al activitatilor prevazute in art. 36 din alin. 6 lit. C “ sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase"
  • Ia masuri pentru asigurarea, inventarierea evidentei serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. 6 lit. A pct. 9 si 10 lit. C
  • Elaboreaza proiecte de strategie privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale si le supune aprobarii consiliului local
  • Ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatilor de urgenta
  • In absenta Primarului - concediu de odihna, concediu medical, delegatii in inteesul serviciului, Viceprimarul va duce la indeplinirea atributiilor Primarului, fiind inlocuitorul de drept al acestuia
  • Ia masuri pentru asigurarea, inventariea evidentei statistice, inspectiei si  controlului efectuari I serviciilor publice de interes local prevazute  la art.36 alin6 lit a.pct 9 si 10 lit c
 

..

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

.

 

proiecte.jpg
Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.