• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
Anunturi publice

 

* Anunt concurs sef Serviciu Dezvoltare Publica, Turism, Utilitati Publice

* Anunt concurs Inspector Superior Serviciul Economic

* P-v selectare dosare concurs Sef Birou Achizitii Publice, Investitii, Implementare Proiecte

* ANUNT CONCURS SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII , IMPLEMENTARE PROIECTE

* ANUNT COLECTIV PV. SOMATII SI TITLURI EXECUATORII PV.CONTRIBUABILII P.F. LIT. A, B, C

Anunt licitatie lucrari parcare P2

Anunt licitatie lucrari parcare P1

Anunt licitatie deschisa pentru executie lucrari

Anunt licitatie publica pentru inchirierea de terenuri destinate amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al orasului Predeal

* ANUNT in atentia proprietarilor de paduri provenite din vegetatia forestiera de pe terenuri  din afara fondului forestier national.

Proces verbal selectare dosare concurs - Referent - Serv Urbanism

Proces verbal rezultate proba scrisa concurs - AGENT TURISM

* proces verbal selectare dosare concurs - AGENT TURISM

* proces verbal selectare dosare concurs - ADMINISTRATOR PUBLIC

* Anunt concurs Agent Turism CNIPT Predeal   ( formularele concurs )

* Anunt concurs Administrator Public   ( formularele concurs )

* Anunt concurs Referent Superior - Serv Urbanism  ( formularele concurs )

* Anunt concurs referent, cls.III,gr.prof.Asistent in cadrul Biroului Achizitii Publice, Investitii, Implementare Proiecte   ( formularele concurs )

* Proces Verbal final concurs Inspector Principal SDPTUP

* Proces Verbal proba scrisa concurs Inspector Principal SDPTUP

* INFORMARE MEDIU PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL PREDEAL -ETAPA II

* Anunt concurs Insp. Principal SDPTUP

* Anunt executare silita - persoane fizice ( 28.07.2017 )

* Anunt executare silita si popriri - persoane fizice ( 07.07.2017 )

* Anunt Executare silita - persoane fizice ( 07.07.2017 )

* Deciziile de impunere 2017 pentru  societatile insolvente returnate postal

* Anunt colectiv - Executare silita - Persoane Juridice ( 03.07.2017 )

* Anunt concurs Insp.Principal - Serv Economic

* Anunt concurs Referent -   Serv.Dezv.Publica, Turism, Utilitati Publice

* Anunt de interes public

* Anunt licitatie cabinete medicale

* Anunt colectiv - Executare silita   ( 14.02.2017 )

* Anunt colectiv - Executare silita   ( 14.02.2017 )

* Anunt privind criteriile de acordare a locuintelor sociale

* Anunt colectiv - Executare silita   ( 31.01.2017 )

* Anunt colectiv - Executare silita   ( 31.01.2017 )

* Anunt colectiv - Executare silita   ( 09.01.2017 )

* Anunt colectiv 

* Anunt colectiv - Executare silita

* Anunt colectiv - executare silita

* Anunt licitatie publica

* Anunt licitatie publica

* Anunt licitatie publica

* Anunt concurs Insp.Principal Serv Economic

* Anunt privind depunerea dosarelor ANL 

* Anunt pentru solicitantii de locuinte ANL

* Anunt dezbatere publica taxe locale 2017

* Situatia datorie publice locale la data de 30.09.2016

* Anunt concurs Insp.Principal in cadrul Serv Economic

* Anunt colectiv - executare silita

* Anunt licitatie

* Anunt colectiv - executare silita 

* Anunt privind emiterea titlurilor executorii si a somatiilor pentru persoanele juridice cu restante la impozite si taxe locale

* Proces verbal rezultate proba scrisa si interviu pt. Inspector, gr. prof. superior - Serv. Economic

* Proces verbal solutionare contestatie 12.08.2016 pentru dosare de inscriere concurs proba scrisa pt. Inspector, gr. prof. superior - Serv. Economic

* Proces verbal rezultate selectare dosare de inscriere concurs proba scrisa pt. Inspector, gr. prof. superior - Serv. Economic

* Proces verbal final rezultate concurs Insp.Principal SPAS

* Proces verbal rezultate proba scrisa concurs Insp.Principal SPAS

* Anunt privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare si a actelor justificative pentru intocmirea listei de prioritati pe anul 2016, in vederea acordarii unei locuinte sociale

* Proces verbal concurs referent

* Proces verbal selectare dosare concurs Inspector Principal SPAS

* Anunt public 

* Anunt concurs Inspector cls 1 Grad profesional superior - Serv. Economic

* Situatia datorie publice locale la data de 30.06.2016

* Anunt privind emiterea deciziilor de impunere pe anul 2014 pentru Persoane Fizice

* Anunt concurs Inspector Principal SPAS

* Anunt concurs Inspector Principal in cadrul Serv. Dezvoltare Publica

* Anunt voluntariat 

* Situatia datorie publice locale la data de 31.03.2016

* Anunt concurs Inspector Principal - Serv.Dezvoltare Publica

* Proces verbal rezultate proba scrisa AGENT DE TURISM

* Proces verbal final concurs AGENT DE TURISM

* Proces verbal rezultate proba scrisa concurs Referent si Muncitor - Casa de Cultura

* Anunt Casa de Cultura

* Proces Verbal selectare dosare concurs AGENT DE TURISM 

* Anunt concurs Inspector Principal SPAS

* Anunt organizare concus Referent si Muncitor - CASA DE CULTURA

* Anunt concurs Agent de Turism - CNIPT

* proces verbal final concurs ADMTOR PUBLIC 

* proces verbal rezultate proba scrisa concurs ADMTOR PUBLIC

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate   23.02.2016

* Proces verbal rezultate proba scrisa Agent Turism

* Anunt concurs Administrator Public

* Proces verbal rezultate selectare dosare concurs agent turism

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate

* Anunt concurs MUNCITOR III- Serv.Dezv Publ, Turism, Utilitati Publice

* Anunt concurs AGENT DE TURISM CNIPT PREDEAL

* Situatia datorie publice locale la data de 31.12.2015

* Anunt privind organizarea dezbaterii publice referitoare la elaborarea proiectului de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016

* Anunt privind definitivarea proiectului bugetului Orasului Predeal pentru anul 2016

* Anunt TAXE

* Proces verbal final concurs Inspector Debutant - Serviciul Urbanism

* Proces Verbal final rezultate proba scrisa concurs DIRECTOR CNIPT - Predeal

* Proces Verbal selectare dosare concurs Inspector Principal - Taxe si Impozite

* Proces Verbal final rezultate concurs Insp.Superior - Serviciul Urbanism

* Proces Verbal final rezultate concurs Insp.Debutant - Serviciul Urbanism 

* Proces Verbal final rezultate concurs Insp.Superior - Serviciul Urbanism

* Proces Verbal selectare dosare concurs Director CNIPT

* Proces Verbal selectare dosare concurs Agent de Turism CNIPT

* Proces Verbal selectare dosare concurs Insp.Superior - Serviciul Urbanism

* Proces Verbal selectare dosare concurs Insp.Debutant - Serviciul Urbanism 

* Anunt Dezbatere Publica - Strategiea de dezvoltare 2015-2020

* Anunt concurs DIRECTOR si AGENT DE TURISM CNIPT - PREDEAL 

* Proces verbal - FINAL rezultate concurs REFERENT - CONTABIL CASA DE CULTURA

* Proces verbal - FINAL rezultate concurs REFERENT CASA DE CULTURA

* Proces verbal - rezultate proba scrisa REFERENT CONTABIL CASA DE   CULTURA

* Proces verbal - rezultate proba scrisa REFERENT CASA DE CULTURA 

* Anunt concurs Inspector Principal - Birou Taxe si Impozite

* Proces verbal - selectare dosare inscriere concurs Referent Contabil - Casa de Cultura Predeal

* Anunt concurs Inspector Superior in cadrul Serv. Urbanism

* Anunt concurs Inspector Debutant in cadrul Serv. Urbanism

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate     04.11.2015

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate     21.10.2015

* Anunt concurs pentru postul de REFERENT - Casa de Cultura Predeal

* Anunt concurs pentru postul de REFERENT CONTABIL ( jumatate de norma) - Casa de Cultura Predeal

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate

* Anunt de intentie referitor la proiectele pentru taxe pe anul 2016

* Situatia datoriei publice locale la data de 30.09.2015 

* Anunt privind demararea procedurii de executare silita a persoanelor  juridice - 2015

* Invitatie depunere oferte pentru achizitia directa de dotari si echipamente proiect "Construire Centru National de Informare si Promovare Turistica-Oras Predeal, judetul Brasov" cod SMIS 49964

* Anunt rezultate Inspector debutant - Serviciu Urbanism

* Anunt concurs INSPECTOR DEBUTANT - Serviciul Urbanism

* Proces Verbal - final rezultate concurs Consilier juridic - Aparat permanent Consiliul Local Predeal

* Proces Verbal - rezultate proba scrisa - concurs Consilier Juridic - Aparat permanent Consiliu Local

* Proces verbal - selectare dosare concurs Consilier Juridic - Aparat permanent al Consiliului Local Predeal 

* Proces verbal - final concurs Muncitor 2

* Proces verbal cu rezultatele selectarii dosarelor de inscriere a candidatilor pentru postul de muncitor 2

* Anunt concurs Consilier Juridic- Consiliul Local Predeal

* Situatia datoriei publice locale la data de 30.06.2015

* Situatia datoriei publice locale la data de 31.03.2015

* Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual de executie vacant de muncitor 2

* Anunt concurs recrutare Inspector, gr.prof. Asistent - Serv.Economic - Compartiment Contabilitate, Salarizare

* Anunt - concurs recrutare Inspector Principal - Birou  Achiziții Publice, Investiții, Implementare Proiecte

* Anunt - concurs recrutare Referent Asistent- temporar in cadrul Biroului Achizitii Publice, Investitii, Implementare Proiecte

* Scrisoarea primarului Liviu Cocoș către locuitorii Orașului Predeal 

* Agentia pentru Finantarea Investitilor Rurale

* Anunt pentru solicitantii de locuinte ANL

* Anunt dezbatere publica legat de bugetul orasului Predeal pe 2015

* Anunt concurs recrutare inspector asistent serv. economic

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor juridice cu restante la impozite si taxe  - sem. II 2014

* Anunt concurs inspector Debutant - Urbanism

* Anunt concurs Inspector Superior Compartiment Resurse Umane

* Anunt de intentie referitor la aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

* Anunt concurs în vederea ocupării postului contractual de execuţie vacant de Muncitor III în cadrul Serviciului Dezvoltare Publică, Turism, Utilităţi Publice

* Anunt licitatie

* Anunt licitatie

* Anunt licitatie publica deschisa pentru inchirierea de terenuri destinate  amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al orasului Predeal.

* Completare invitatie depunere oferte asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul Accesibilitatea in zona turistica Clabucet - Cioplea - Predeal 

* Invitatie depunere oferte pentru atribuirea contractului de asistenta tehnica a proiectantului pe perioada derularii lucrarilor pentru proiectul " Accesibilitate in zona turistica Clabucet-Cioplea-Predeal" - cod SMIS 45717 (data publicarii 18.09.2014)

* Anunt licitație publică

* Raspuns solicitare de clarificari nr. 2 - Informare si Promovare - proiect "Accesibiltate in zona turistica Clabucet-Cioplea-Predeal

* Raspuns solicitare de clarificari nr. 1 - Informare si Promovare - proiect "Accesibiltate in zona turistica Clabucet-Cioplea-Predeal

* Invitatie depunere oferte pentru atribuirea contractului de informare si promovare pentru proiectul accesibilitate in zona turistica clabucet - cioplea -predeal, cod smis 45717

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor juridice cu restante la impozite si taxe - sem. I - 2014

* Invitatie depunere oferte pentru atribuirea contractului de servicii de audit pentru proiectul Accesibilitate in zona turistica Clabucet - Cioplea -Predeal, cod smis 45717

* Concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de Consilier - Birou Achizitii Publice, Investitii

* Anunt licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea imobilului teren situat in Oraşul Predeal, str. Independentei

* Anunt licitatie publica deschisa pentru inchirierea de terenuri destinate  amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al orasului Predeal

* Anunt licitaţie publică deschisă pentru închirierea imobilului situat în Predeal, str. Intrearea Gării, nr. 1

* Anunt licitatie publica deschisa pentru inchirierea de terenuri destinate  amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public si privat al orasului Predeal

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate - aprilie

* Anunt privind emiterea deciziilor de impunere 2014 P.J.

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor cu amenzi neachitate

* Anunt privind emiterea deciziilor de impunere pe anul 2014 pentru Persoane Fizice

* Anunt reluare licitatie terenuri paşune

* concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de Inspector Superior -Birou Achizitii Publice, Investitii

* concurs in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacanta de Sef Birou Achizitii Publice, Investitii

* Concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector din cadrul Serviciului Dezvoltare Publică, Turism, Utilităţi Publice

* Anunt dezbatere publica proiect buget oras Predeal pentru anul 2014

* Anunt privind emiterea unor documente fiscale catre persoane fizice, comunicate prin posta si returnate

* Anunt taxe 2014

* Anunt pentru concurs în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de Inspector, gradul profesional Principal  din cadrul Serviciului Dezvoltare Publică, Turism, Utilităţi Publice 

* Anunt privind inceperea executarii silite a debitorului TOMA ION domiciliat in Buzau, str. Prutului nr. 14 

* Anunt privind punerea la dispozitie a unui spatiu pentru librarie

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor fizice cu restante la amenzi

* Anunt pentru furnizorii de retele

* Anunt cu lista de proiecte si surse de finantare

* Anunt pentru furnizorii de retele

* Anunt privind emiterea notificarii/convocatorului nr. 13072/09.09.2013 pentru debitorul Toma Ion pentru suma de 2020.73 lei

* Anunt privind emiterea deciziilor de impunere dupa modificarea rolurilor - august 2013

* Anunt privind examenul in vederea reincadrarii functionarilor publici

* Anunt privind emiterea de somatie si titlu exectoriu pentru S.C. HIT RO SRL, decizii de impunere P.F. si instiintari de popriri P.J.

* Anunt privind inceperea executarii silite a persoanelor fizice cu restante la impozite si taxe - iunie 2013

* Anunt privind organizarea concursului in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacanta de Inspector, gr.prof.Asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii, Cadastru 

* Anunt privind executarea silita a persoanelor fizice cu restante la amenzi 

* Anunt privind emiterea titlurilor executorii si a somatiilor catre contribuabilii cu amenzi neachitate - P.F. mai 2013

* Dezbatere publica proiect buget Orasul Predeal pentru anul 2013

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.